Jaa tämä sivu:

Myynnin valmennus

 

Kuvittele, että saisit ikioman valmentajan, joka auttaisi sinua kehittymään urallasi. Eikö olisikin mukavaa? 

 

U2-yhtyeen Bono treenaa laulutaitoaan oman lauluvalmentajansa opeissa, ja Roger Federer on kehittynyt huipuksi oman tennisvalmentajansa avulla. Itse asiassa molemmat hyödyntävät useiden valmentajien apua. 

 

Ei siis varmaankaan tule yllätyksenä, että myös myyjät kaipaavat yksilöllistä valmennusta. Myynnin valmennuksen tarjoamat eväät ovat hyödyksi niin myyjän itseluottamukselle kuin itse käytännön myyntityöllekin. 

Miksi myynnin valmennus kannattaa?

 

Me kaikki tarvitsemme aika ajoin valmennusta ammatista riippumatta. 

 

Myyntityö on tänä päivänä monipuolista, ja myyntiprosessin vaiheet ovat siirtyneet osittain digitaalisiin kanaviin. Myyjältä vaaditaan monia erilaisia taitoja, ominaisuuksia ja myynnin ymmärrystä. Myyjää kuvastaakin hyvin sana kameleontti; hänen tulee muun muassa sopeutua asiakkaan rytmiin ja kyetä tunnistamaan asiakkaan ostoprosesseja.

 

Prosessiajattelun omaksuminen on myyjän työssä avaintekijä, ja joskus prosessit ovat pitkiä ja työläitä. Samalla myyjän olisi kuitenkin säilytettävä työssään hyvä draivi ja energia. Miten se on mahdollista?

 

Myyntivalmennus voi auttaa ja olla korvaamaton tuki itseluottamuksen ja itsensä johtamisen kehittämisessä. Kun nämä seikat ovat kunnossa, myyntityön tekeminen helpottuu merkittävästi. 

 

Myyntitaitojaan voi ja pitääkin kehittää, eikä tämä koske vain aloittelevia myyjiä – myös kokeneet myyjät kaipaavat tukea ja sparrausta! Myynnin valmennuksemme tarjoaa B2B-myynnin ammattilaisen ja pitkän linjan urheiluvalmentajan tuen omaan myyntityöhön.

 

Lue myös, mitä hyötyä toimivasta myyntiprosessista on yrityksellesi!

Miten myyntivalmennus suunnitellaan?

 

Myynnin valmennus lähtee aina tilaajan eli asiakkaan tarpeista, sillä jokaisella toimialalla ja yrityksellä on omat lainalaisuutensa. Myyntivalmennus myös suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa.

 

Heti ensimmäisen valmennuksen jälkeen myyjä toteuttaa oppejaan käytännössä, jonka jälkeen valmennukset jatkuvat joka kuukausi. Tuloksia on tärkeää analysoida yhdessä valmennettavan kanssa, ja osaamista syvennetään matkan varrella.

 

Valmennusta toteutetaan työpajatyöskentelyn ja yksilövalmennuksen yhtälönä. Tänä päivänä luokkahuonetyyppinen valmentajan toteuttama monologi ei enää pure, vaan tarvitaan nykyaikaisia valmennustapoja.

Myyntivalmennuksen hinta

Maailman parhaimmat muusikot maksavat maltaita, kun heidät pyydetään esiintymään estradeille. Eikä tarvitse olla edes maailmankuulu muusikko, kun keikan hinta voi nousta korkeaksikin.

 

Muusikolla hinta ei nimittäin määräydy vain yhden esiintymisen mukaan, vaan siihen sisältyy tuhansia tunteja harjoittelua. Aivan kuten muusikkokin, myös myynnin valmentaja on hankkinut ammattitaitonsa kymmenien vuosien ja tuhansien tuntien työllä.

 

Muusikon työhön kuuluu paljon taustatyötä, kuten soittimien roudausta, kappaleiden uudelleen sovittamista ja pitkiä keikkamatkoja. Myöskään myynnin valmennuksessa hinta ei ole pelkästään valmennukseen varattu tunti tai päivä, vaan siihen sisältyy myös valmistelut, tsekkauspalaverit ja yhteydenpito valmennuksien välillä.

 

Myyntitulen myyntivalmennuksen hinta määräytyy sen mukaan,

 

  • kuinka monta valmennettavaa on mukana
  • kuinka monta valmennusta tehdään
  • kauanko valmennus kestää.

Suosittelemme vähintään 2–3 one-to-one-valmennuskertaa. Valmennuksessa on tärkeää, että valmentaja pääsee hyvin kiinni valmennettavaan – mitä syvemmälle valmennuksessa mennään, sitä paremmat ovat tulokset. 

 

Yksi valmennuskerta ei välttämättä riitä viemään valmennettavaa tarpeeksi eteenpäin. Asiakkailtamme saadun positiivisen palautteen mukaan yksikin kerta kuitenkin riittää saamaan konkreettisia keinoja myynnin kehittämiseen.

 

Myyntivalmennus prosessina

 

Yksi toimivimpia malleja myynnin valmennuksessamme on:

 

  1. Työpajatyöskentely tiimin kanssa
  2. Yksilövalmennukset 

 

Mallin toimivuus syntyy yhteistyöstä – työpajassa ovat mukana myyjien ja tiimin lisäksi myös yrityksen johto tai esimies. Tällöin valmennukselle on helppo määrittää ja sopia yhdessä haluttu suunta.

 

Myynnin valmennuksessa voidaan käsitellä esimerkiksi yrityksen yleistä myyntikulttuuria, myyntiprosessia, myynnin taitoja ja erilaisia keinoja päästä haluttuihin tavoitteisiin. 

 

Kun tekeminen ja onnistumisen avaimet suunnitellaan ja sovitaan yhdessä, one-to-one valmennus on syventävää, ja yhdessä sovitut toimintamallit ohjaavat myyjiä ja koko tiimiä.

 

Yksilövalmennuksessa ei aina tarvita työpajaa – tärkeintä on, että valmennus on henkilökohtaista. Jokaisella myyjällä on omat tarpeensa työn suhteen, aivan kuten omat vahvuutensa ja heikkoutensakin. Osa myyjistä kaipaa vinkkejä prospektointiin, osa itsensä johtamiseen. Yhdelle on tärkeää saada apua kaupan klousaamiseen, kun taas toinen myyjä kaipaa sparrausta ja tukea itsetunnon vahvistamiseen. 

 

Myyntivalmennukseen kuuluu aina myös tsekkauspalaverit tilaajan kanssa. Tsekkauksissa käydään läpi, miten myyjillä on mennyt, miten myynnin valmennus on auttanut ja onko tavoitteissa onnistuttu.

 

Etsitkö asiantuntevaa, omistautunutta ja hyvän draivienergian omaavaa kumppania myyntisi tueksi? Ota meihin yhteyttä!